MenuSuche

Kader

Tor

Jan Lemke
Jan
Lemke

Jan
Lemke

Kevin Siegenthaler
Kevin
Siegenthaler

Kevin
Siegenthaler

Thierry Glesti
Thierry
Glesti

Thierry
Glesti

47

Verteidigung

Valentin Egli
Valentin
Egli

Valentin
Egli

Felix Hänle
Felix
Hänle

Felix
Hänle

Eric Hilfiker
Eric
Hilfiker

Eric
Hilfiker

Noel Knüsel
Noel
Knüsel

Noel
Knüsel

Mischa Schweizer
Mischa
Schweizer

Mischa
Schweizer

Laurin Bolliger
Laurin
Bolliger

Laurin
Bolliger

9
Jann Gartmann
Jann
Gartmann

Jann
Gartmann

11
Samuel Volkart
Samuel
Volkart

Samuel
Volkart

13
Michael Zürcher
Michael
Zürcher

Michael
Zürcher

15
Simon Frei
Simon
Frei

Simon
Frei

16
David Matter
David
Matter

David
Matter

17
Moritz Härri Pfister
Moritz
Härri Pfister

Moritz
Härri Pfister

18
Michel Widmer
Michel
Widmer

Michel
Widmer

19
Yannick Meyner
Yannick
Meyner

Yannick
Meyner

23
Alan Strässle
Alan
Strässle

Alan
Strässle

24

Sturm

Fabian Massaro
Fabian
Massaro

Fabian
Massaro

Nik Odermatt
Nik
Odermatt

Nik
Odermatt

Urs Stuber
Urs
Stuber

Urs
Stuber

2
Colin Khan
Colin
Khan

Colin
Khan

7
Leandro Peraro
Leandro
Peraro

Leandro
Peraro

10
David Dürler
David
Dürler

David
Dürler

12
Dominic Dürler
Dominic
Dürler

Dominic
Dürler

12
Lukas Rupp
Lukas
Rupp

Lukas
Rupp

19

Cheftrainer

Valentin Spahr
Valentin
Spahr

Valentin
Spahr

Assistenztrainer

Markus Fritschi
Markus
Fritschi

Markus
Fritschi

Yannick Wartmann
Yannick
Wartmann

Yannick
Wartmann

Torhütertrainer

Lukas Baumann
Lukas
Baumann

Lukas
Baumann

Betreuer

Heinz Widmer
Heinz
Widmer

Heinz
Widmer